Konsorcjum Prawne Accesio

Adwokaci i Radcowie Prawni

Konsorcjum Prawne Accesio

Adwokaci i Radcowie Prawni

adres

Opole, ul. A. Mielęckiego 6

telefon

793 218 448

telefon

accesio@wp.pl

Zgrany Zespół To Podstawa

Jesteśmy specjalistami. To tylko niewielka część naszych kompetencji.

Te osoby nam zaufały. Dołączysz do nich?

Polecają nas w całym województwie

Pliki do pobrania

Strona główna


Witamy na stronie Konsorcjum Prawnego Accesio Adwokaci i Radcowie Prawni!

Kancelaria powstała w 2009 roku. Od tego czasu świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie pomocy prawnej i zastępstwa procesowego, zarówno dla klientów indywidualnych, jak również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Naszą działalność charakteryzuje profesjonalizm, staranność, szybkość i indywidualne podejście do każdego klienta.

Zakres działalności naszej Kancelarii obejmuje szereg dziedzin prawa. Specjalizujemy się w prawie gospodarczym i handlowym, pracy i ubezpieczeń społecznych, szeroko pojętym prawie cywilnym, prawie rodzinnym, prawie administracyjnym oraz prawie karnym.

Członkowie naszego zespołu posiadają bogate doświadczenie zawodowe związane nie tylko z obsługą prawną, lecz także wynikające z pracy w organach administracji publicznej oraz w instytucjach finansowych.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie, w porozumieniu z klientem, z uwzględnieniem charakteru sprawy, stopnia jej złożoności oraz poczynionego nakładu pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu z naszą Kancelarią.

Adwokat

Tomasz Poluszyński

Magister prawa.
Prawnik zarządzający Konsorcjum Prawnego „Accesio” Adwokaci i Radcowie Prawni.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Absolwent studiów podyplomowych „Medycyna ubezpieczeniowa i orzecznictwo” prowadzone przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Uczestnik szkolenia „Profil zachowań persolog”. Uczestnik warsztatów „Windykacja w praktyce” organizowanego przez Akademię Krajowego Rejestru Długów.

Absolwent I części seminarium biznesowego przygotowującego do egzaminu licencyjnego KNF prowadzonego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r.

Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych. Uczestniczył w negocjacjach i prowadził rozmowy z HABA-Beton sp. z o.o., Z500 sp. z o.o. oraz Kaufland Polska sp. z o.o.

Radca prawny

Aleksandra Bucka – Zmuda

Magister prawa.

Właścicielka Kancelarii Radcy Prawnego Aleksandra Bucka-Zmuda.

Asystent przy Zakładzie Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Od 2010 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Wybrane publikacje naukowe:

Radca prawny

Patrycja Kiełtyk

Magister prawa.

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską sporządziła pod kierunkiem prof. nadzwyczajnego dr hab. Artura Kozaka.

Jest również absolwentką kierunku Administracja na Uniwersytecie Opolskim.

Przez 7 lat pracowała w Wojewódzkim Inspektoracie Transport Drogowego w Opolu.

Głównym punktem jej zainteresowań jest szeroko rozumiana nauka prawa, w szczególności nakierowana na takie dziedziny jak prawo cywilne oraz prawo administracyjne.

Aplikant radcowski

Piotr Sondej

`

Magister prawa.

Absolwent kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu.

Przez 8 lat pracował jako likwidator szkód majątkowych i osobowych w kilku towarzystwach ubezpieczeniowych.

Zawodowo związany z prawem ubezpieczeniowym, zaś prywatnie pasjonat piłki nożnej i miłośnik pieszych wędrówek górskich.

Starszy prawnik

Michał Poluszyński

Magister prawa.

Absolwent rocznika 2013 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.
Obronił pracę magisterską na temat „Handel ludźmi – jako współczesna forma niewolnictwa”.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zagadnień prawa karnego materialnego i procesowego.

Prawnik

Marta Pytel

Magister prawa.

Absolwentka rocznika 2014 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Obroniła pracę magisterską na temat „Wspólne korzystanie z mieszkania przez rozwiedzionych małżonków”.
Uczestniczka studiów podyplomowych „Wycena nieruchomości” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa obrotu nieruchomościami.

Prawnik

Anna Czok-Czajor

Magister prawa.

Absolwentka rocznika 2015 Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego.

Były asystent społeczny przy Zakładzie Prawa Karnego Procesowego Wydziały Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Stypendystka stypendium Rektora UO dla najlepszych studentów kierunku prawo.
Obroniła pracę magisterską na temat „System pomocy ofiarom przestępstw na przykładzie działalności instytucji na terenie Opola”.

Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa karnego materialnego i procesowego ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ofiary w procesie karnym.

Specjalizacje

W naszej Kancelarii zajmujemy się sprawami z zakresu:

W sprawach karnych prowadzimy obsługę prawną osób zarówno po stronie oskarżonego, jak i ofiary przestępstwa na każdym etapie postępowania (postępowanie przygotowawcze, w trakcie procesu, ale i na etapie wykonania orzeczeń sądowych). Mamy również doświadczenie w sprawach z zakresu prawa wykroczeń.

Z zakresu spraw cywilnych prowadzimy sprawy dotyczące m.in. ochrony dóbr osobistych, uznania za zmarłego, wad oświadczenia woli, zawierania umów (np. tworzenie wzorów umów), pełnomocnictw, ochrony prawa własności, współwłasności, zasiedzenia, użytkowania wieczystego, użytkowania, służebności, zastawów, naruszenia posiadania, odszkodowań za szkody spowodowane czynami niedozwolonymi, wykonywania zobowiązań, sprzedaży, rękojmi za wady, gwarancji, szczególnych rodzajów sprzedaży (np. sprzedaż na raty, prawo pierwokupu, umowa o dzieło), najmu i dzierżawy (w tym leasing), pożyczki, umów ubezpieczenia, spółki cywilnej, poręczenia, darowizny, renty i dożywocia czy spadków (dziedziczenie ustawowe i testamentowe).

W sprawach dotyczących prawa pracy zajmujemy się kwestiami związanymi m.in. z roszczeniami ze stosunku pracy, z odszkodowaniami dochodzonymi od zakładów pracy oraz w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych prowadzimy na etapie administracyjnym przed organami administracji, jak i już na drodze postępowania sądowego.

Z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego prowadzimy sprawy dotyczące m.in. rozwodów (w tym z orzekaniem o winie jednego ze współmałżonków), separacji, podziału majątku po ustaniu wspólności majątkowej, unieważnienia małżeństwa, ustalania pochodzenia dziecka (zaprzeczenie/ustalenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, unieważnienie/zaprzeczenie macierzyństwa), alimentacji, ustalenia, ograniczenia lub zakazania kontaktów rodzica z małoletnimi czy powierzenia wykonywania, ograniczenia, zawieszenia, pozbawienia i przywrócenia władzy rodzicielskiej.

W sprawach dotyczących prawa gospodarczego zajmujemy się kwestiami związanymi m.in. z rejestracją podmiotów gospodarczych (w tym spółek prawa handlowego), zmianach we wpisach w rejestrach, kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych z wytaczaniem powództw włącznie, prowadzenie postępowań zmierzających do likwidacji oraz orzeczenia upadłości podmiotów gospodarczych.

W sprawach z zakresu prawa administracyjnego reprezentujemy naszych Klientów przed organami administracji oraz na drodze sądowej i sądowo administracyjnej.

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze klienta indywidualnego, jak i korporacyjnego.

Alruno


Tab KioskArt BoroTransport Morawiec
BB tour
Z500AgravetHaba-BetonStylBruk
Tal-Bud


Marco-Polo


Widera TravelMalex sp. z o.o., s.k
Tubiflex
CITY-SAT GordzielikRestauracja Fuhlwypas
Zakład Roman Grzelak


AGA-GAZ S.C.
HYDRO-TECH
WAK-TRANS
NEŁSA sp. z o.o.
KASPRZYCKI Transport i Spedycja
Rekomendacje


„Konsorcjum Prawne Accesio to grupa prawników kompleksowo rozwiązująca każdy problem. Serdecznie polecam” - MALEX sp. z o.o., s.k.

„Kompleksowa obsługa klienta korporacyjnego to duży plus tej Kancelarii”" - Z500 sp. z o.o

Atutem Konsorcjum Prawnego Accesio jest szybkość działania i indywidualizm w podejściu do klienta - MORAWIEC Transport i logistyka

„Ogromna wiedza i doświadczenie adwokatów i radców prawnych Konsorcjum pozwala na powierzenie im każdej sprawy”- STYLBRUK sp.j.

„Miła i rzetelna obsługa przyciąga potencjalnych Klientów jak magnes” - P.P.H Alruno

„Nie ma problemu, którym Konsorcjum nie mogłoby się zająć” - HABA-Beton sp. z o.o.

„Konsorcjum Prawne Accesio zawsze rzetelnie i z pełnym zaangażowaniem wywiązywało się ze zleconych jej zadań oraz udzielało trafnych i pomocnych porad prawnych.” -
Art Boro S.C.

„Prawników Konsorcjum Prawnego Accesio charakteryzuje wysoki profesjonalizm i z pełnym przekonaniem możemy ich rekomendować.” - Widera Travel

„Do Konsorcjum Prawnego Accesio przekonały nas miła atmosfera współpracy i doskonała jakość oferowanych usług. Polecamy” - AGRAVET sp. j.

Konstytucja RP

Ustawa o adwokaturze

Ustawa o radcach prawnych

Ustawa o ustroju sądów powszechnych

Prawo o ustroju sądów administracyjnych

Ustawa o prokuraturze